02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Dobrodošli

Kommunio d.o.o je zasebno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi zavedanja, da bo v prihodnosti prevladala potreba po čim bolj ekonomični uporabi naravnih virov. 

Podjetje je razmeroma hitro začelo širiti svojo razvojno pot, predvsem z dejavnostmi, ki so med seboj komplementarne in zaradi tega smo dejavnost podjetja razširili še na področja upravljanja z nepremičninami, kjer se je prav tako pokazala potreba po obvladovanju stroškov, ki jih nepremičnine povzročajo.

Novice

Nekaj priporočil in nasvetov

-        V zaprtih prostorih svetujemo varno razdaljo, priporočamo maske v hodnikih večstanovanjskih stavb,

-        uporabo dvigala, skupaj naenkrat samo družinski člani,

-        upoštevanje vseh ostali priporočil NIJZ,

-        način plačevanja obratovalnih stroškov in RS s trajnikom,

 

Želimo vam lepo in brezskrbno poletje!

                                                                                Kommunio d.o.o.