02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Dobrodošli

Kommunio d.o.o je zasebno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi zavedanja, da bo v prihodnosti prevladala potreba po čim bolj ekonomični uporabi naravnih virov. 

Podjetje je razmeroma hitro začelo širiti svojo razvojno pot, predvsem z dejavnostmi, ki so med seboj komplementarne in zaradi tega smo dejavnost podjetja razširili še na področja upravljanja z nepremičninami, kjer se je prav tako pokazala potreba po obvladovanju stroškov, ki jih nepremičnine povzročajo.

Novice

Ocene požarne ogroženosti

Do konca leta 2023 je bil zakonski rok za izdelavo Ocen požarne ogroženosti. Za vse objekte so ocene izdelane. Na osnovi te ocene bo potrebno v roku enega leta izvesti vse ukrepe, ki iz nje izhajajo ter izdelati nov Požarni red. Izvedba aktivnosti vpliva na priznavanja individualnih zavarovalnih polic za požarno zavarovanje s strani zavarovalnic.