02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Vzpostavitev novih in izboljšava obstoječih poslovnih procesov v podjetju Kommunio d.o.o.

Kommunio d.o.o. nastopa na trgu kot majhno podjetje, ki mora za zagotovitev svoje nadaljnje rasti in razvoja nujno optimirati svoje poslovanje in zagotoviti in efektivno organizacijo dela. Le ta je ključna za kakovostno opravljanje storitev, zmanjšanja morebitnih napak in skrajšanje odzivnega časa pri opravljanju storitev za stranke. Na področju upravljanja večstanovanjskih, poslovnih in drugih stavb je potrebno nenehno prilagajanje dinamiki trga, zato pričakujemo, da nam bodo rezultati projekta to omogočali hitreje in učinkovitejše.

V sklopu projekta bomo pregledali procese v podjetju, ki ključno vplivajo na celotno poslovanje.

Doseči želimo naslednje cilje:

 • učinkovitejše upravljanje stavb s strokovnim in korektnim odnosom do strank – etažnih lastnikov,
 • optimiziranje porabe časa zaposlenih operativnih upravnikov na terenu in pisarniškega poslovanja,
 • interaktivni dostop do podatkov s pomočjo novodobnih tehnologij in informatike, 
 • digitalizacija poslovanja,
 • optimizacija komunikacije in poti med lastnim kadrom in zunanjimi izvajalci, podizvajalci in dobavitelji,
 • optimizacija in modernizacija komunikacije med operativnimi upravniki, vzdrževalci objektov (hišniki) in etažnimi lastniki z njihovimi predstavniki, ter nadzornimi odbori,
 • sistematiziranje postopkov arhiviranja dokumentacije in sinhronizacija med dokumentacijo v fizični in elektronski obliki,
 • povečanje obsega poslovanja z boljšo in učinkovitejšo prepoznavnostjo podjetja na domačih in tujih trgih, 
 • sodelovaje in povezanost s sorodnimi področji gospodarstva.

Namen, cilji in rezultati operacije

Pričakujemo, da bo predstavljena operacija pripomogla k optimizaciji obstoječih procesov v podjetju in vzpostavitvi nekaterih novih procesov, kar bo izboljšalo učinkovitost pri poslovanju in bo posledično povečalo konkurenčnost podjetja na trgu.

Izboljšanje konkurenčnosti bomo dosegli na naslednji način:

 • večja efektivnost v organizaciji (skrajšanje potrebnega časa pri izvedbi določenih storitev, hitrejši pretok informacij, pravilno in pravočasno informiranje znotraj podjetja),
 • večja stroškovna učinkovitost,
 • širitev e-poslovanja,
 • večja ozaveščenost etažnih lastnikov in drugih oseb v procesih,
 • povečanje portfelja storitev,
 • učinkovitejša organizacijsko logistična procesna dejanja,
 • večja dodana vrednost.

Na osnovi izboljšanih procesov se bo torej izboljšala konkurenčna prednost podjetja na trgu in s tem povečevala dodana vrednost na zaposlenega.