02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Kaj vam nudimo?

 • organizacijsko administrativne storitve
 • finančno – računovodske in knjigovodske storitve
 • tehnične in analitsko- planske storitve
 •  pravne storitve
 • obračunski program Imagine
 • ii-Portal
 • sodelovanje, nadzor in reklamiranje del izvajalcem, ki jih je izbral nadzorni odbor
 • nadziranje izvajalcev s strani upravnika
 • prisotnost upravnika na vseh sestankih, na katere je vabljen brez doplačila
 • enakovredna uvrstitev izvajalcev, ki jih predlagajo lastniki ali nadzorni odbor
 • stalno telefonsko dosegljivost upravnika
 • po želji parafiranje vseh računov s strani pooblaščenih predstavnikov objekta pred zaključkom vsakomesečnega obračuna
 • pošiljanje ločene položnice za rezervni sklad
 • urejanje zavarovanih škodnih primerov v korist lastnikov
 • posredovanje vseh dokumentov in pogodb zainteresiranim lastnikom/uporabnikom
 • upravljanje vaše stavbe skladno z dobrimi poslovnimi običaji in s skrbnostjo dobrega gospodarja
Kaj vam nudimo?