02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Plačevanje položnic oz. računov z UPN

Prosimo, da račun poravnate v valutnem roku na transakcijski račun naveden na položnici.

Reklamacija računa se upošteva osem (8) dni od prejema računa.

Od 1.11.2022 zaračunavamo manipulativne stroške v višini 2,00€ + DDV za vsako nakazilo na napačen TRR. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, se vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjižijo na postavko nerazporejen promet. Zato je za pravilno zapiranje NUJNO, da pri plačevanju položnic upoštevate sklic oz. številko računa iz mesečnega razdelilnika. Če računa ne plačate v celoti, navedite specifikacijo plačila. V nasprotnem primeru bomo zapirali najprej storitve upravnika, nato pa ostale stroške po vrstnem redu.

Blagajna za plačilo položnic je odprta vsak dan do 15.00 ure.

Za dodatne informacije (obračun, opomini, reklamacije) smo vam dosegljivi v času uradnih ur v PE Črtomirova 11, Maribor ali preko telefona 02/421-29-32 ali 02/421-29-19.

Uradne ure:

PON, ČET, PET 8.00 - 10.00

SRE 8.00 - 10.00 IN 13.00 – 15.00

TOREK NI URADNIH UR

Izven uradnih ur so obiski strank možni samo po predhodni najavi.

V obračun so zajeti vsi pravočasno prejeti računi dobaviteljev, računi prejeti po zaključenem obračunu se upoštevajo v naslednjem mesecu.