02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Kako zamenjati upravnika?

Živimo v času, v katerem imamo neskončno možnosti  izbire med ponudniki vseh vrst storitev. Vsak izbere tisto, kar mu prinese največjo kakovost in korist po sprejemljivi ceni.

Delo upravnika je pomembna funkcija, saj z izbiro le-tega prepustite upravljanje vašega objekta, torej svojega premoženja v roke osebe, ki mora v prvi vrsti imeti občutek za sodelovanje s strankami , upoštevanje njihovih želja, pričakovanj in zahtev.  Upravnik mora biti oseba, ki je zanesljiva, natančna, korektna, suverena pri odločitvah, pravična in ki mora biti pripravljena sprejeti polno odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev, prav tako tudi za vse težave, s katerimi se vsi stanovalci dnevno srečujete, ter stremeti k iskanju primernih rešitev le-teh. Uspešno doseganje ciljev in rezultatov je zmeraj odvisno od tega, komu boste prepustili upravljanje svojega objekta.

Kvalitetne lastnosti upravnika so ključnega pomena za povrnitev ali ohranitev blišča vašega objekta. V našem podjetju vam nudimo tudi pravno, računovodsko, administrativno in tehnično službo, s katerimi pokrijemo vsa področja, ki so potrebna za odlično opravljeno delo upravljanja.

Postopek zamenjave upravnika je preprost.

Na podlagi 60. člena  Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003), lahko etažni lastniki kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika.

V skladu s 4. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009), je pogodba o opravljanju upravniških storitev  veljavno odpovedana, ko sklep o odstopu od te pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50% večino po solastniških deležih. Sklep se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali se zabeleži v zapisniku zbora lastnikov.

Postopek je torej sledeč:

  • Odstop od pogodbe s trenutnim upravnikom (sklep mora biti sprejet z več kot 50 % večino po solastniških deležih)
  • Izbira novega upravnika (sklep mora biti sprejet z več kot 50 % večino po solastniških deležih)
  • Sklenitev nove pogodbe o upravljanju (podpiše jo več kot 50 % etažnih lastnikov po solastniških deležih ali oseba/e, ki jo/jih etažni lastniki pooblastijo za podpis pogodbe)
  • Primopredaja med bivšim in novim upravnikom (uredi upravnik)

V kolikor želite zamenjati upravnika, vam nudimo pomoč pri pripravi sklepov v skladu z veljavno zakonodajo, ter vam damo vsa ostala navodila in napotke, na katere morate biti pozorni pri zamenjavi. Kontaktirajte nas…